Про ЕЦП

Правовий статус електронного цифрового підпису визначений Законом України "Про електронний цифровий підпис".

Згідно з Законом, електронний цифровий підпис - це дані в електронній формі, які отримуються за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, додаються до цього набору або логічно з ним поєднуються та дають змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Приналежність такого підпису певній особі має бути підтверджена сертифікатом, виданим Центром сертифікації ключів.

Що таке ЕЦП

 
 
 

Електронний цифровий підпис являє собою цифрову послідовність, що додається до файлу, в якому зберігається електронний документ (може бути й окремим файлом). Цифрова послідовність ЕЦП формується шляхом обчислення криптографічних функцій над файлом елктронного документу за допомогою особистого ключа користувача, який накладає підпис. Така послідовність однозначно відповідає змісту файлу та особистому ключу користувача завдяки характеру криптографічних функцій, що використовуються, і тому може виступати повноцінним свідоцтвом факту засвідчення електронного документа власним підписом користувача.

Електронний цифровий підпис забезпечує:

  • засвідчення того, що електронний документ підписаний саме тією особою, що зазначена;
  • неможливість для особи, яка наклала підпис, відмовитися від факту підпису;
  • засвідчення того, що електронний документ не був змінений з моменту накладення підпису;
  • засвідчення часу, коли був створений документ за допомогою позначки часу.