Скасування сертифікату

Cкасування сертифікату закінчує його дію та відповідних йому ключів ЕЦП. Подальше відновлення дії сертифікату неможливе.
 

Користувач повинен скасувати свій серифікату разі:

 
Скасування сертифікату здійснюється за заявою в письмовій формі поданою особисто до ЦР.

Заява заповнюється за формою, що може бути завантажена з сайту ЦСК. Заповнюється бланк як вказано у зразку. Після заповнення заява підписується власником серифікату.

При появі в ЦР користувач повинен пред'явити оператору реєстрації оригінал паспорту для провелення ідентифікації його як підписувача ЦСК. Після проведення ідентифікації користувач подає оператору реєстрації заяву на скасування сертифікату.

Після перевірки даних, що наведені в заяві, оператор реєстрації ЦР проводить процедуру скасування сертифікату. Скасування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів, але не пізніше, ніж через 2 години з моменту подання заяви.