Новий АЦСК

Шановні користувачі ЄРДР!

Повідомляємо Вам про те, що в роботі центру сертифікації ключів Генеральної прокуратури України відбулись зміни.

Так, згідно з рішенням центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України від 06 листопада 2018 року № 1 центр сертифікації ключів Генеральної прокуратури України, код ЄРДПОУ 00034051, відповідає вимогам до акредитованого центру сертифікації ключів та внесений до Реєстру суб'єктів, які надають послуги електронного цифрового підпису, за №8/2018.

У зв'язку з цим, АЦСК ГПУ прийнято та затверджено Генеральним прокурором України Регламент, який встановлює порядок роботи та процедури центру сертифікації ключів з надання послуг електронного цифрового підпису.

Норми цього Регламенту поширюються на всіх суб'єктів відносин, що в ньому визначені. Чітке дотримання та виконання умов Регламенту є обов'язковим.

Користувачами ЕЦП, виданих АЦСК ГПУ можуть бути працівники органів прокуратури України або службові особи інших органів державної влади, які звернулись у встановленому Регламентом порядку до ЦСК чи його відокремлених пунктів реєстрації з метою отримання послуги ЕЦП для доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, держателем яких є Генеральна прокуратура України.

Перед початком користуванням електронним цифровим підписом, необхідно ознайомитись з актуальною редакцією даного Регламенту на офіційному сайті АЦСК ГПУ за посиланням https://ca.gp.gov.ua/pages/csk/regulations.

У прокуратурі міста Києва, відповідно до Регламенту, діє відокремлений пункт реєстрації (далі - ВРП) АЦСК ГПУ.

Звертаю вашу увагу на те, що змінились правила отримання послуг електронного цифрового підпису.


Отримання сертифікату електронного цифрового підпису.

Відповідно до вимог Регламенту, для отримання послуг електронного цифрового підпису особа повинна з'явитися до відокремленого пункту реєстрації та надати наступні документи:

 • заяву на проведення реєстрації та формування посиленого сертифікату відкритого ключа ЕЦП. Актуальний бланк заяви знаходиться за посиланням https://ca.gp.gov.ua/pages/files/85;

 • оригінал паспорта або паспорта заявника, виготовленого у формі ID-картки (також надаються засвідчені підписом власника власника копії 1-2 сторінок паспорта і сторінки з актуальною реєстрацією (3-6 за наявності відміток) або лицьового та зворотного боку ID-картки та копія паперового витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, засвідчені підписом власника);

 • оригінал картки фізичної особи — платника податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) та її копію засвідчену підписом власника (у разі якщо через релігійні переконання посадова особа відмовилась від РНОКПП - не подається, однак надається засвідчена підписом власника копія відповідної сторінки паспорта з відміткою про це);

 • оригінал службового посвідчення;

 • копію наказу або витяг з наказу або довідку кадрового підрозділу про призначення на посаду (перебування на посаді), що завірені належним чином. Вказані документи дійсні для подачі до відокремленого пункту реєстрації АЦСК ГПУ протягом 5 днів з дня їх видачі/посвідчення;
 • якщо надавався у користування флеш-носій - то цей носій, або ж власний флеш-носій.Посадова особа ВРП приймає рішення про відмову в реєстрації за результатом розгляду поданих документів у разі:

 • відсутності всіх необхідних для реєстрації документів;

 • подання заявником неналежно засвідчених копій документів чи документів, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи олівцем, а також мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати;

 • невідповідності даних, що визначені в поданих документах, фактичним даним заявника;

 • відсутності у посадової особи іншого державного органу підстав для доступу до ІТС, держателем яких є Генеральна прокуратура України.Скасування, блокування та поновлення сертифікатів

Користувач зобов'язаний особисто негайно скасувати сертифікат у разі:

 • компроментації особистого ключа (факт або обґрунтована підозра того, що особистий ключ став відомий або доступний до використання іншій особі, факт втрати можливості використання ключа із будь-яких обставин, зокрема: фізичне пошкодження або втрата носія, неможливість відтворити пароль захисту);

Користувач зобов'язаний особисто негайно заблокувати сертифікат та звернутись до ВРП протягом терміну блокування для скасування сертифікату у разі:

 • зміни відомостей, зазначених у сертифікаті (зокрема: при переведенні на іншу посаду або звільнення з роботи власника сертифікату, зміна прізвища, ім'я, по батькові, виявлення помилок у реквізитах, тощо).

Звернення до ВРП може бути в усній або письмовій формі. При усному зверненні власник сертифікату має повідомити посадовій особі ВРП своє прізвище, ім'я, по батькові та ключову фразу-пароль. При письмовому зверненні власник сертифікату безпосереднього звертається до ВРП з паспортом, заповнивши заяву відповідного зразка. Актуальний бланк заяви знаходиться за посиланням https://ca.gp.gov.ua/pages/files/86

У випадках:

 • смерті власника сертифікату або оголошення його померлим за рішенням суду;

 • визнання його недієздатним за рішенням суду;

 • звільнення з посади у відповідному органі;

 • припинення відповідного органу чи його підрозділу

керівництво установи, до якої належить власник сертифікату зобов'язане письмово сповістити ВРП про ці події та протягом 7 днів надати завірені копії документів, що підтверджують цю подію.

У випадках:

 • тимчасового відсторонення від посади чи виконання службових обов'язків;

 • затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи цілодобового домашнього арешту;

 • тривале відрядження чи його продовження без можливості власнику сертифікату самостійно звернутись до ВРП;

 • тривала хвороба чи стаціонарне лікування;

 • припинення діяльності відповідного органу чи його підрозділу;

 • інші причини, які обмежують використання власником особистого ключа та не дають йому самостійно звернутись здійснити блокування сертифікату

керівництво установи, до якої належить власник сертифікату зобов'язане письмово сповістити ВРП із зазначенням обставин, які викликають необхідність блокування/скасування сертифікату та долученням, за наявності, належним чином завірених копій відповідних документів.

У випадку надання власнику сертифікату у користування носія ключової інформації, такий носій має бути повернутий.

ЦСК автоматично скасовує сертифікат при закінченні строку його чинності або при надходженні інформації про припинення діяльності огану, в якому працював власник, про компрометацію особистого ключа чи надання власником недостовірних даних під час реєстрації.Поновлення сертифікату.

Заблокований сертифікат може бути поновлений власником в усній або письмовій формі. При усному зверненні власник сертифікату має повідомити посадовій особі ВРП своє прізвище, ім'я, по батькові та ключову фразу-пароль. При письмовому зверненні власник сертифікату безпосереднього звертається до ВРП з паспортом, заповнивши заяву відповідного зразка. Актуальний бланк заяви знаходиться за посиланням https://ca.gp.gov.ua/pages/files/86

Заблокований за ініціативою керівництва установи сертифікат поновлюється за письмовим повідомленням з долученням, за наявності, належним чином завірених копій відповідних документів.

Скасований сертифікат поновленню не підлягає.


Прошу довести зміст повідомлення до всіх користувачів ЕЦП, виданих АЦСК ГПУ. Перед зверненням обов'язково перевіряйте сайт https://ca.gp.gov.ua/ щодо актуальності Регламенту та додатків до нього.


З повагою, Ваша Техпідтримка ВРП АЦСК ГПУ.

УВАГА

У разі втрати або факту компрометації особистого ключа доступу до ЄРДР необхідно негайно зателефонувати:


– у робочі дні з 08:00 до 17:00 до регіонального Центру прийому дзвінків 527-72-95 або 527-71-38;