Скасування сертифікату

Cкасування сертифікату закінчує його дію та відповідних йому ключів ЕЦП. Подальше відновлення дії сертифікату неможливе.
 

Користувач повинен скасувати свій серифікату разі:

  • компрометації особистого ключа ЕЦП;
  • зміни будь-яких даних, що занесені в сертифікат;
  • звільнення або переведення користувача з посади , під час обіймання якої було сформрвано сертифікат;
  • виявлення помилки в даних, що занесені до сертифікату;
  • якщо користувач забув пароль до контейнеру з особистим ключем.

 
Скасування сертифікату здійснюється за заявою в письмовій формі поданою особисто до ЦР.

Заява заповнюється за формою, що може бути завантажена з сайту ЦСК. Заповнюється бланк як вказано у зразку. Після заповнення заява підписується власником серифікату.

При появі в ЦР користувач повинен пред'явити оператору реєстрації оригінал паспорту для провелення ідентифікації його як підписувача ЦСК. Після проведення ідентифікації користувач подає оператору реєстрації заяву на скасування сертифікату.

Після перевірки даних, що наведені в заяві, оператор реєстрації ЦР проводить процедуру скасування сертифікату. Скасування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів, але не пізніше, ніж через 2 години з моменту подання заяви.

УВАГА

У разі втрати або факту компрометації особистого ключа доступу до ЄРДР необхідно негайно зателефонувати:


– у робочі дні з 09:00 до 18:00 до регіонального Центру прийому дзвінків 527-72-95 або 527-71-38;